Η κοινοπραξία του Έργου είναι μια σύνθετη σύμπραξη αποτελούμενη από 6 διαφορετικές οργανώσεις (δημόσιες οντότητες, ΜΚΟ, ΜΜΕ) από 5 χώρες της ΕΕ – την Πολωνία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

partners
partners
περισσότερα...

Πολωνικό Ίδρυμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης OIC POLAND με έδρα το Lublin

Το Ίδρυμα OIC Πολωνίας, από το 1991 που ενεργεί για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανήκει στην κορυφαία ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Lublin.

Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC Πολωνίας είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής. Έχει επιτευχθεί μέσω δύο βασικών ροών:

α) μοναδικές επιχειρήσεις (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύνθετα έργα) που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, επαγγελματίες, ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες στην κοινότητα, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, τη διάδοση γνώσεων, τις καλές πρακτικές και την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

β) υπηρεσίες κατάρτισης τόσο για άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή προσόντα, όσο και εταιρείες / ιδρύματα που παραγγέλλουν προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις για τους υπαλλήλους τους.

 

Ιστοσελίδα: https://www.oic.lublin.pl/

partners
περισσότερα...

Eurosuccess Consulting

Η Eurosuccess Consulting είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλών & κατάρτισης που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα από μια δυναμική ομάδα νέων επιστημόνων, η EUROSC παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχων και οργανισμών, όσον αφορά τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σήμερα η EUROSUCCESS προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασισμένο στην έντονη εμπειρία του ιδρυτή του.

Η EUROSUCCESS στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, καθώς και στην ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της εμπειρογνωμοσύνης του.

Η Eurosuccess εμπλέκεται σήμερα σε περισσότερα από πενήντα πέντε (55) προγράμματα ERASMUS + και JUSTICE – σε τέσσερις από αυτά ως συντονιστής, καθώς και ένας από τους αξιολογητές της κυπριακής NA και τα νορβηγικά ταμεία.
Όσον αφορά τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, το EUROSC έχει συμμετάσχει σε διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ και των κρατών μελών, μέσω των οποίων ανέλαβε την ανάπτυξη λύσεων κατάρτισης και αξιολόγησης (παραδοσιακά εκπαιδευτικά υλικά, λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία ΤΠΕ για την αξιολόγηση ικανοτήτων / δεξιοτήτων, καθώς και για σκοπούς ανάπτυξης όπως είναι τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, τα περιβάλλοντα προσομοίωσης κ.λπ.).

 

Ιστοσελίδα: https://www.eurosc.eu/

partners
περισσότερα...

p-consulting.gr

Η p-consulting.gr είναι μια καινοτόμος και δυναμική εταιρεία στον τομέα της έρευνας και της παροχής συμβουλών. Βρίσκεται στην Πάτρα αλλά δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, με κύριους στόχους την παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς όρους, την εκπαίδευση, την έρευνα και την υποστήριξη τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος του EfVET (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), λόγω των δραστηριοτήτων της ως εταιρεία που παρέχει δια βίου μάθηση.

Συγκεκριμένα οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι:

  • Συμβουλευτική
  • Έρευνα
  • Εκπαίδευση
  • Διαχείριση έργου
  • Δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών και ανάπτυξη ιστοσελίδων

 

Ιστοσελίδα: https://p-consulting.gr

partners
περισσότερα...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου είναι δημόσιο σχολείο που προσφέρει εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών και τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Το σχολείο σήμερα έχει 330 μαθητές, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο δημόσιο δημοτικό σχολείο στην εκπαιδευτική περιοχή της Αμμοχώστου, με βάση τον μαθητικό πληθυσμό. Μαθητές από 28 διαφορετικές εθνικότητες, έθνη και θρησκείες, 25 διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές ανάγκες (παιδιά μεταναστών και προσφύγων, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες – SEND / Ειδική Μονάδα στο σχολείο, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή / και διανοητικές αναπηρίες) δίνουν μια πολύ διαφορετική φύση στη σχολική κοινότητα. Σήμερα το σχολείο έχει 29 δασκάλους: τον διευθυντή, τους τρεις αναπληρωτές διευθυντές, 16 δασκάλους, δύο καθηγητές Φυσικής Αγωγής (PE), έναν καθηγητή Μουσικής, έναν καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, έναν δάσκαλο Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας (EFL), έναν δάσκαλο ο οποίος διδάσκει ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα (GSL) και τρεις δασκάλους SEND. Μια ενθουσιώδης ομάδα δασκάλων που όλοι νοιάζονται και προστατεύουν όλους τους μαθητές εξίσου. Θέλουμε όλοι να αισθάνονται ευτυχείς και ασφαλείς στο σχολείο και να μαθαίνουν.

Η συμμετοχή του σχολείου μας σε διάφορα προγράμματα ενισχύει τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο και επιχειρηματική σκέψη, τις δεξιότητες και τις ικανότητες διδασκαλίας και μάθησης και συμβάλλει τελικά στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων μας για ένταξη και ετοιμότητα σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής.

 

Ιστοσελίδα: http://dim-ag-napa-amm.schools.ac.cy/

partners
περισσότερα...

ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE

Το Ίδρυμα Patrizio Paoletti Foundation είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Νομικών Προσώπων στη Νομαρχία της Ρώμης και στο Εθνικό Γραφείο Ερευνών στο Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας.

Το Ίδρυμα Paoletti χρησιμοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανάπτυξης, σχολικά και διδακτικά προγράμματα, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, γίνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης και θεσμική
πληροφόρησης ως εργαλεία για την τόνωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των σύγχρονων συνθηκών του ανθρώπου και της κοινωνίας στην οποία ζει.

Από την ίδρυση της το 2000, το Ίδρυμα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 2.800 φορείς στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 90.000 ώρες έρευνας σε συνεργασία με την Sapienza – Università di Roma, l’Università degli Studi di Padova και το Πανεπιστήμιο Bar Ilan.

 

Ιστοσελίδα: https://www.fondazionepatriziopaoletti.it/

partners
περισσότερα...

Το σχολείο μας „Elena Doamna” το πρώτο στην πόλη μας Tecuci, ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1854. Μεταξύ 1854 – 1948 εργάστηκε με την επωνυμία “School No.1 of Girls”, του οποίου πνευματικός προστάτης ήταν η κ. Helen, η σύζυγος του πρώτου κυβερνήτη των Ηνωμένων Ρουμανικών χωρών, Al. I Cuza. Από το 1948 το σχολείο έγινε μικτό, με αγόρια και κορίτσια. Από το 1962 λειτουργεί το σχολείο με την επωνυμία Δευτεροβάθμια “Elena Doamna”. Η σχολική ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου. Το σχολείο μας στοχεύει να προετοιμάσει τους μαθητές για την πραγματική ζωή, ώστε να έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες να βρουν το σωστό μέρος και τρόπο σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους. Έχουμε πάνω από 500 μαθητές από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 35 καθηγητές.

Συμμετέχουμε σε αρκετούς διαγωνισμούς και τα αποτελέσματα των μαθητών μας στις ολυμπιάδες και τους διαγωνισμούς είναι πραγματικά υψηλά: κερδίζουμε μετάλλια και βραβεία και αυτό παρακινεί τους σπουδαστές να κάνουν πάντα το καλύτερό που μπορούν. Στο σχολείο μας υπάρχει παράδοση στην συμμετοχή σε έργα etwinning, περισσότεροι από 300 σπουδαστές εμπλέκονται σε αυτό το είδος τα έργα, μας έχει απονεμηθεί η διάκριση National Qualities Label, European Etiquette Label. Κάθε χρόνο κερδίζουμε 5/6 διακρίσεις εθνικών ποιοτήτων και 3/4 διακρίσεις ευρωπαϊκών ποιοτήτων Έχουμε στο σχολείο μας δύο δασκάλους οι οποίοι είναι διακεκριμένοι πρεσβευτές του eTwinning και έχουν κερδίσει ένα ευρωπαϊκό βραβείο πριν από 3 χρόνια και ένα άλλο εθνικό βραβείο το 2017 και γίναμε σχολείο eTwinning τον Απρίλιο του 2018 για 2 χρόνια. Έχουμε στο σχολείο μας έναν πρεσβευτή της Scientix ο οποίος συντονίζει τα εργαστήρια σε STEM, διάδοση δραστηριοτήτων, πόρους. Όλοι οι δάσκαλοι είναι σκληρά εργαζόμενοι και αγαπούν το επάγγελμα τους και τα παιδιά. Εκτός από το διεθνές πρόγραμμα που αναπτύσσεται στο σχολείο μας, πολλά άλλα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά προγράμματα κάνουν το σχολείο μας σπουδαίο με σπουδαίους δασκάλους που είναι έτοιμοι να εργαστούν.

 

Ιστοσελίδα: http://www.edschool.ro/

Οι εταίροι του Έργου επιλέχθηκαν προσεκτικά βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

  • εξειδίκευση στους τομείς που απαιτούνται για το Έργο και διαθεσιμότητα έμπειρων στελεχών από το ανθρώπινο δυναμικό τους,
  • συμπληρωματικότητα των εταίρων του Έργου,
  • προηγούμενη εμπειρία σε διακρατικά έργα και συνεργασίες,
  • πρόσβαση σε ομάδες στόχους, για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και χρήσης των προϊόντων του έργου εντός και εκτός της Ε.Ε.