Τα νέα μας

Σύνδεση της συνεργασίας Erasmus+ για έργα καινοτομίας, όπως το PRO-LEARN, με το eTwinning. Η σημασία των εργαλείων του έργου PRO-LEARN

Σύνδεση της συνεργασίας Erasmus+ για έργα καινοτομίας, όπως το PRO-LEARN, με το eTwinning. Η σημασία των εργαλείων του έργου PRO-LEARN

Αναμφίβολα, το eTwinning είναι ο καταλληλότερος χώρος για συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών, σχολείων, γονέων και τοπικών αρχών. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στις συνεργασίες Erasmus+ οι εταίροι καλούνται

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διατίθεται ως εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτελείται από σύντομες ενότητες (1 έως 3 ώρες), σε μορφή πολυμέσων

learning process featured

Παιδιά και μαθησιακή διαδικασία

Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τη μαθησιακή διαδικασία; Τα παιδιά χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ετερογένεια, όσον αφορά τις επιδόσεις, το επίπεδο ικανοτήτων και δυνατοτήτων και το μαθησιακό τους ενδιαφέρον. Όλο και περισσότεροι

Εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς

Εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς

Οι εταίροι του έργου ProLearn έχουν αναπτύξει ένα Εκπαιδευτικό Εργαλείο για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς το οποίο έχει τη μορφή διαδικτυακής μάθησης. Ο κύριος σκοπός της εργαλειοθήκης είναι να υποστηρίξει τους