Preloader logo

Blog categories

Comments

Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów

Training toolkit for teachers and educators featured news

Training toolkit for teachers and educators featured news

Trzecim rezultatem projektu PRO-LEARN jest Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów. Pakiet jest skierowany do nauczycieli, aby wspierać ich w zdobywaniu wiedzy, którą następnie mogą przekazać swoim uczniom. Ponadto nauczyciele będą mogli dopasować metody nauczania do potencjału poznawczego i potrzeb uczniów.

Pakiet składa się z 10 programów szkoleniowych, każdy z nich zawiera filmiki wideo i materiały do nauki. Materiały poszerzają wiedzę nauczycieli, zdobytą w filmikach wideo.

Training toolkit for teachers and educators

Pakiet składa się z następujących lekcji:

  1. Pedagogika i neuronauka – struktura i funkcje mózgu
  2. Pierwsze wprowadzenie do inteligencji wielorakiej i procesu uczenia się
  3. Teoria stylów poznawczych i stylów myślenia
  4. Style uczenia się i model VARK
  5. Rozwój mózgu u dziecka: różnice i funkcje od wczesnego dzieciństwa po okres nastoletni
  6. Rola emocji w procesie uczenia się
  7. Aktywne słuchanie i efektywna komunikacja w procesie nauczania
  8. Relacje między szkołą a rodziną na rzecz synergii działania
  9. Budowanie pewności siebie i wewnętrznej motywacji u dziecka
  10. Trening umysłu: metody i techniki nauczania

 

Pakiet jest obecnie opracowywany w języku angielskim, a wkrótce będzie dostępny również po polsku, grecku, włosku i rumuńsku.

Zostań z nami i dowiedz się więcej o naszych kolejnych działaniach!