Proiectul PRO-LEARN

Promovarea procesului de învățare a copiilor și a abilităților cognitive prin abordare holistică și metode inovatoare

Image module

Proiectul PRO-LEARN răspunde priorităților europene 2020 în domeniul educației și formării tinerilor și părăsirii timpurii a școlii în contextul globalizării și integrării pe piața muncii. După cum a afirmat CE în comunicarea sa privind combaterea părăsirii timpurii a școlii și COM (2011) 18 final, sistemele de educație și formare nu oferă adesea un sprijin direcționat suficient pentru elevi pentru a face față dificultăților emoționale, sociale sau educaționale și pentru a rămâne în sistemul de educație și formare.

PRO-LEARN este un proiect la scară largă, deoarece implică 6 organizații diferite (entități publice, ONG-uri, IMM-uri) din 5 țări ale UE – PL, CY, GR, IT, RO și durează 36 de luni.

Obiective

Image module

Proiectul urmărește:

 • reducerea abandonului școlar timpuriu prin accelerarea procesului de învățare
 • depășirea lipsei de specialiști din școli (psihologi, pedagogi)
 • îmbunătățirea implicării părinților în procesele de învățare a copiilor lor și dezvoltarea abilităților lor cognitive
 • îmbogățirea ofertei rare de instrumente gratuite și fără bariere (inclusiv cele bazate pe TIC), pentru diagnosticarea proceselor cognitive și a stilului de învățare preferat al copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, singuri și de către părinți și profesori / educatori
 • îmbogățirea ofertei rare de programe de formare gratuită și materiale orientate spre educație pentru părinți, educatori, lipsite de bariere tehnologice în utilizarea calculatorului, pentru a sprijini elevii în dezvoltarea abilităților de învățare eficiente, folosindu-și resursele și potențialul complet al creierului.

Ce obții

Image module

În timpul implementării, parteneriatul de proiect va dezvolta patru rezultate intelectuale principale (OI):

 • 01
  INSTRUMENTUL ELECTRONIC PENTRU DIAGNOSTICUL PROCESELOR COGNITIVE ȘI STILURILOR DE ÎNVĂȚARE A COPIILOR TINERI
  de la 6 la 10 ani
  - instrument online, multidimensional, standardizat și normalizat pentru diagnosticarea abilităților și proceselor cognitive și a stilului de învățare preferat al copiilor aflați în vârstă preșcolară / școlară - cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani.
 • 02
  INSTRUMENTUL ELECTRONIC PENTRU DIAGNOSTICUL PROCESELOR COGNITIVE ȘI STILURI DE ÎNVĂȚARE PENTRU COPII
  de la 11 la 14 ani
  - instrument electronic multidimensional conceput pentru diagnosticarea stilului de învățare preferat și a proceselor cognitive ale copiilor și adolescenților la vârsta școlară (11-14 ani). Va fi un instrument standardizat pregătit conform abordării psihometrice.
 • 03
  INSTRUMENT DE FORMARE PENTRU PROFESORI ȘI EDUCATORI
  Adulți
  - disponibil într-o formă de învățare electronică va conține 10 instruiri on-line, de scurtă durată (1-3 ore), în formă multimedia axată pe cele mai recente descoperiri ale neuro-pedagogiei (stiluri de învățare, cum să înveți copiii, predare multisenzorială etc.) pentru a oferi cadrelor didactice cunoștințele, strategiile și o serie de abordări care să îi sprijine în predarea , aplicarea și utilizarea rezultatelor inelectuale ale proiectului în școală și dincolo de spațiul școlii.
 • 04
  INSTRUMENTUL EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVI - JOCURI ȘI SARCINI EDUCAȚIONALE
  6-10 ani și 11-14 ani.
  - are ca scop dezvoltarea funcțiilor cognitive și sprijină elevii în dezvoltarea abilităților de învățare eficientă și utilizarea resurselor și a potențialului cerebral complet. Acesta va fi compus dintr-un set unic online de exerciții scurte pentru susținerea / dezvoltarea proceselor cognitive favorabile învățării eficiente și, de asemenea, exerciții care dezvoltă diverse tehnici și metode de învățare. Exercițiile vor fi împărțite în două grupe de vârstă: 6-10 ani și 11-14 ani.

Grupuri- țintă

Grupurile țintă ale proiectului care vor beneficia de produsele proiectului și vor participa la activitățile proiectului sunt următoarele:

Image module

direct

 • elevi din ciclul primar și gimnazial (6-14 ani)
 • părinții lor
 • profesorii implicați în aspectele consilierii educaționale
 • cadre didactice din învățământul primar și / sau secundar inferior
 • experți din școala primară și / sau din școala inferioară – psihologi școlari, educatori

indirect

 • instituții de învățământ care oferă servicii legate de orientarea pedagogică
 • centre de consiliere

alte părți interesate relevante

 • autoritățile locale, regionale responsabile cu educația
 • universități / instituții de învățământ superior
 • asociații de părinți și profesori
 • platforme pentru profesioniști din educație, cum ar fi eTwinning, Portal de educație școlară