Εκπαιδευτικά παιχνίδια & εργασίες για μαθητές

for students

Στόχος του προϊόντος αυτού είναι η ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών και η υποστήριξη των μαθητών στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας τους πόρους και το πλήρες δυναμικό του εγκεφάλου.

Το προϊόν περιέχει ένα μοναδικό σύνολο σύντομων ασκήσεων για την υποστήριξη/ανάπτυξη γνωστικών διαδικασιών που ευνοούν την αποτελεσματική μάθηση και ασκήσεις που αναπτύσσουν διάφορες τεχνικές και μεθόδους μάθησης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές ηλικίας 6-14 ετών. Οι ασκήσεις χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 6-7 ετών, 8-10 ετών και 11-14 ετών. Ο εν λόγω διαχωρισμός υπαγορεύεται από το επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών και την ανάγκη προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας και του πεδίου εφαρμογής συγκεκριμένων εργασιών/ασκήσεων. Έχουν αναπτυχθεί 56 συνολικά ασκήσεις για τις τρεις ηλικιακές ομάδες: 13 ασκήσεις για 6-7 ετών, 20 ασκήσεις για 8-10 ετών και 25 ασκήσεις για 11-14 ετών. Στην εργαλειοθήκη η πλειονότητα των παιχνιδιών/ασκήσεων περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές μπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορες κατηγορίες όπως Μνήμη, Σκέψη, Προσοχή, Αντίληψη και Αποτελεσματική Μάθηση.

Μπορεί να αποτελέσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για 30 ημέρες. Κάθε μέρα ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει νέες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση (βίντεο) ή να αναπτύσσει το δυναμικό του εγκεφάλου του (ασκήσεις, εργασίες). Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και από τους γονείς που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τα παιδιά στην αποτελεσματική μάθηση.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα περιέχει παιχνίδια και εργασίες που έχουν τη μορφή παζλ, λαβυρίνθων, εργασιών που αναπτύσσουν τη χωρική φαντασία, εργασιών που απαιτούν συγκέντρωση ή οπτικοκινητικό συντονισμό. Οι ασκήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενδεικτικές: (1) επίλυση λογικών και μαθηματικών γρίφων (2) προσαρμογή στην οθόνη ενός smartphone/ταμπλέτας στοιχείων για τη δημιουργία μιας εικόνας (3) εύρεση σειρών από τα γράμματα που υποδεικνύονται στην εργασία (4) μέτρηση σε τρισδιάστατες εικόνες π.χ. πόσα τετράγωνα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μιας συγκεκριμένης κατασκευής (5) γρήγορη μέτρηση των υποδεικνυόμενων ψηφίων, μεταξύ πολλών που εμφανίζονται στην οθόνη (6) γρήγορη ανταπόκριση και πάτημα π.χ. σε αναδυόμενα στοιχεία (7) εύρεση του δρόμου προς το στόχο – λαβύρινθοι.

Η εκτέλεση αυτών των εργασιών διεγείρει το δυναμικό του εγκεφάλου – την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών των παιδιών και των εφήβων. Η ιδέα αυτής της λύσης είναι η ανάπτυξη μέσα από το παιχνίδι, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ενός smartphone ή tablet. Επιπλέον, η εφαρμογή περιέχει σύντομα βίντεο (2-3 λεπτά κινούμενα σχέδια) με καλές συμβουλές για την αποτελεσματική μάθηση. Αφού τα παρακολουθήσει, ο μαθητής θα πάρει μια εργασία να κάνει – για παράδειγμα, να εφαρμόσει τις ενδείξεις από την ταινία στη διαδικασία μάθησης.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου έχουν δυνατότητες μεταφοράς και αξιοποίησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια & εργασίες
Η παρούσα ανακοίνωση (δικτυακός τόπος) αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ασκήσεις