Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για τους μαθητές – εκπαιδευτικά παιχνίδια και καθήκοντα

Image module

Ο στόχος αυτού του προϊόντος είναι να αναπτύξει τις γνωστικές λειτουργίες και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης, χρησιμοποιώντας τους πόρους και το πλήρες δυναμικό του εγκεφάλου.

Το προϊόν θα περιέχει ένα μοναδικό σύνολο μικρών ασκήσεων για την υποστήριξη / ανάπτυξη γνωστικών διαδικασιών ευνοϊκής αποτελεσματικής μάθησης και ασκήσεων που αναπτύσσουν διάφορες τεχνικές και μεθόδους μάθησης. Το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί από μαθητές ηλικίας 6-14 ετών. Οι ασκήσεις θα χωριστούν σε δύο ηλικιακές ομάδες: 6-10 ετών και 11-14 ετών. Η διαίρεση αυτή υπαγορεύεται από το επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών και την ανάγκη προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας και του εύρους των συγκεκριμένων εργασιών / ασκήσεων. Για κάθε ηλικιακή ομάδα θα προετοιμαστούν 30 εργασίες / ασκήσεις / μικρά κλιπ. Το προϊόν θα αναπτυχθεί από μια ομάδα εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, γραφιστών, ειδικών πληροφορικής και προγραμματιστών. Θα έχει μια ελκυστική μορφή για τα παιδιά.

Πρόκειται για πρόγραμμα ανάπτυξης 30 ημερών. Κάθε μέρα ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει νέες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση (βίντεο) ή να αναπτύξει τις δυνατότητες του εγκεφάλου του (ασκήσεις, καθήκοντα). Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και από γονείς που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τα παιδιά στην αποτελεσματική μάθηση.

Η εφαρμογή (iOS, Android) / διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει παιχνίδια και εργασίες που θα έχουν τη μορφή παζλ, λαβυρίνθων, εργασιών που αναπτύσσουν χωρική φαντασία, εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση ή οπτικό συντονισμό. Αυτές οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδείγματα: (1) επίλυση λογικών και μαθηματικών παζλ (2) προσαρμογή στοιχείων στην οθόνη ενός smartphone / tablet για τη δημιουργία μιας εικόνας (3) εύρεση των συμβολοσειρών των γραμμάτων που αναφέρονται στην εργασία (4) μέτρηση σε τρισδιάστατες εικόνες, για παράδειγμα, πόσες πλατείες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή συγκεκριμένης δομής (5) γρήγορη μέτρηση των υποδεικνυόμενων ψηφίων, μεταξύ πολλών που εμφανίζονται στην οθόνη (6) γρήγορη απόκριση και πίεση π.χ. σε αναδυόμενα στοιχεία (7) βρίσκοντας το δρόμο προς το στόχο – λαβύρινθους.

Η απόδοση αυτών των καθηκόντων από τον μαθητή θα τονώσει το δυναμικό του εγκεφάλου – την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών των παιδιών και των εφήβων. Η ιδέα αυτής της λύσης είναι να αναπτυχθεί μέσω του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι ένα smartphone ή ένα tablet. Επιπλέον, η εφαρμογή θα περιέχει σύντομα βίντεο (2-3 λεπτά γελοιογραφιών) με καλές συμβουλές για την αποτελεσματική μάθηση. Αφού τα παρακολουθήσει ο φοιτητής, θα του ανατεθεί ένα έργο – για παράδειγμα, να εφαρμόσει τις στοιχεία από την ταινία στη διαδικασία εκμάθησης.

Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν δυνατότητες μεταφοράς και εκμετάλλευσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

%-YΧρόνια:%-zΜήνες:%-nΗμέρες:%-HΏρες: