Το έργο Pro-Learn

Ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, μέσω ολιστικής προσέγγισης και καινοτόμων μεθόδων

about

Το Έργο PRO-LEARN ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε η Ε.Ε. στην ανακοίνωσή της για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου & COM(2011) 18 final, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συχνά δεν παρέχουν επαρκώς στοχοθετημένη υποστήριξη στους μαθητές, για να αντιμετωπίσουν συναισθηματικές, κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δυσκολίες και να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το PRO-LEARN είναι ένα μεγάλης κλίμακας Έργο, καθώς περιλαμβάνει 6 διαφορετικούς οργανισμούς (δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, ΜΜΕ), από 5 χώρες της Ε.Ε. (Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία), και έχει διάρκεια 36 μήνες.

Στόχοι

about exercises diagnosis of cognitive processes results

Το Έργο έχει στόχο τη:

 • μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω επιτάχυνσης της διαδικασίας μάθησης
 • μείωση της έλλειψης ειδικών στα σχολεία (ψυχολόγοι, παιδαγωγοί)
 • βελτίωση της συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους και την ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων
 • αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προσφοράς δωρεάν εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), για τη διάγνωση γνωστικών διεργασιών και για τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης παιδιών ηλικίας 6-14 ετών από μόνα τους, από τους γονείς τους και από τους δασκάλους / εκπαιδευτικούς
 • αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προσφοράς δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού σε γονείς και εκπαιδευτικούς, για την υποστήριξη μαθητών στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών δεξιοτήτων, μέσω της αξιοποίησης των πόρων και του συνολικού δυναμικού του εγκεφάλου

Αποτελέσματα

about

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα αναπτυχθούν τέσσερα «προϊόντα»:

 • 01
  e-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
  από 6 έως 10 ετών
  - διαδικτυακό, πολυδιάστατο, τυποποιημένο και κανονικοποιημένο εργαλείο, για τη διάγνωση γνωστικών ικανοτήτων και διαδικασιών και τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης των παιδιών σε προσχολική ηλικία, από 6 έως 10 ετών.
 • 02
  e-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
  από 11 έως 14 ετών
  - πολυδιάστατο ηλεκτρονικό εργαλείο, σχεδιασμένο για τη διάγνωση του προτιμώμενου τρόπου μάθησης και των γνωστικών διαδικασιών των παιδιών και των εφήβων σε σχολική ηλικία (11 έως 14 ετών). Πρόκειται για ένα τυποποιημένο εργαλείο, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη ψυχομετρική προσέγγιση.
 • 03
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ e-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  Ενήλικες
  Ενήλικες - Διαθέσιμο σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, θα περιέχει 10 on-line, βραχυπρόθεσμες εκπαιδεύσεις (1-3 ώρες), σε μορφή πολυμέσων, με επίκεντρο τις τελευταίες ανακαλύψεις της νευρο-παιδαγωγικής (μορφές μάθησης, πώς να διδάσκουν παιδιά, πολυαισθητηριακή διδασκαλία , κλπ.), για να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις, τις στρατηγικές και μια σειρά από προσεγγίσεις που θα τους βοηθήσουν στη διδασκαλία και την εφαρμογή και αξιοποίηση των Π.Ε. του Έργου στο σχολείο και εκτός του σχολικού χώρου.
 • 04
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ e-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  6-10 ετών και 11-14 ετών.
  -στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών και υποστηρίζει τους μαθητές στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης και αξιοποίησης των πόρων και του συνολικού δυναμικού του εγκεφάλου. Θα αποτελείται από ένα μοναδικό on-line σύνολο σύντομων ασκήσεων για την υποστήριξη / ανάπτυξη γνωστικών διαδικασιών και την αποτελεσματική μάθηση, καθώς επίσης ασκήσεις που αναπτύσσουν διάφορες τεχνικές και μεθόδους μάθησης. Οι ασκήσεις θα χωριστούν σε δύο ηλικιακές ομάδες: 6-10 ετών και 11-14 ετών.

Ομάδες στόχος

Οι ομάδες-στόχος που θα επωφεληθούν από τα παράγωγα του Έργου και θα λάβουν μέρος στις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, είναι οι ακόλουθες:

about contact

άμεσες

• μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 6-14 ετών)
• οι γονείς τους
• δάσκαλοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες εκπαιδευτικής συμβουλευτικής
• εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• ειδικοί που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια και/ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση – σχολικοί ψυχολόγοι, παιδαγωγοί

έμμεσες

• εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την παιδαγωγική καθοδήγηση
• κέντρα συμβουλευτικής

άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς

• τοπικές και περιφερειακές αρχές, αρμόδιες για την εκπαίδευση
• πανεπιστήμια
• ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών
• πλατφόρμες για επαγγελματίες της εκπαίδευσης, όπως το eTwinning, η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης