Εργαλειοθήκη κατάρτισης για δασκάλους και εκπαιδευτικούς

training

Οι κοινές προσπάθειες των εταίρων της σύμπραξης οδήγησαν στη δημιουργία της «Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης για Εκπαιδευτικούς και Παιδαγωγούς», μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που στοχεύει να ενισχύσει και να διευρύνει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και παιδαγωγών σχετικά με τα τελευταία ευρήματα στη νευροπαιδαγωγική: στυλ μάθησης, πώς μαθαίνουν τα παιδιά, πολύ-αισθητηριακή διδασκαλία, ενεργητική ακρόαση, πολλαπλή νοημοσύνη και πολλά άλλα!

Η εκπαίδευση, διαθέσιμη σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης και πολυμέσων, χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς (θεματικές περιοχές):

• Νευροδιδακτική ψυχοπαιδαγωγική
• Πολλαπλότητα της νοημοσύνης
• Η σχέση ως βασική στρατηγική
• Εργαλεία διδασκαλίας και εκπαίδευσης μυαλού

Κάθε περιοχή (θεματική περιοχή) αποτελείται από πολλές ενότητες (συνολικά 10) που εισαγάγουν τον χρήστη σε διαφορετικά θέματα με τη βοήθεια βιντεο-διαλέξεων, υλικού μελέτης, παραδειγμάτων ασκήσεων που θα εκτελεστούν στην τάξη και ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης της ενότητας.
Η εκπαίδευση είναι αυτοδύναμη και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν στην επιλεγμένη εκπαίδευση ανά πάσα στιγμή και να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό. Επομένως, η αυτοδύναμη μάθηση δεν απαιτεί την παρουσία εξωτερικού εκπαιδευτή.

Οι κύριοι στόχοι της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

• παροχή γνώσης στους εκπαιδευτικούς για το πώς να υποστηρίζουν τους μαθητές ατομικά
• διαμόρφωση μεθοδολογίας διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών
• χρήση μεθόδων διδασκαλίας που συνάδουν με τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών
• εμπλοκή των γονέων στις μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών τους

Η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τη συμμετοχή και την εγγραφή στην πλατφόρμα περισσότερων από 300 δασκάλων και εκπαιδευτικών.

Εργαλειοθήκη κατάρτισης