Εκπαιδευτικό e-εργαλείο για δασκάλους και εκπαιδευτικούς

Image module

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για δασκάλους / εκπαιδευτικούς θα είναι διαθέσιμη με τη μορφή τηλε-μάθησης που θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες εκπαιδεύσεις (1-3 ώρες), σε μορφή πολυμέσων (συμπεριλαμβανομένων ταινιών, σχεδίασης χειρός, ασκήσεων, ΑΕΠ κλπ.). Θα αφορά τις τελευταίες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης και της νευρο-παιδαγωγικής, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια και η προσφορά κατάρτισης στον τομέα αυτό είναι φτωχή. Επιπλέον, τα ευρήματα της νευροεπιστήμης δημοσιεύονται σε εξαιρετικά εξειδικευμένα περιοδικά που δεν έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί. Πρέπει να τονιστεί ότι η αλλαγή της προσέγγισης των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη στήριξη της ανάπτυξης των παιδιών.

Θα αναπτυχθούν 9 επιμορφωτικά σεμινάρια on-line για τα ακόλουθα θέματα, π.χ .:

    1. μορφές μάθησης
    2. τρόποι διδασκαλίας των παιδιών
    3. οι τελευταίες ανακαλύψεις της νευρο-παιδαγωγικής
    4. προσαρμογή της μεθοδολογίας διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων των μορφών μάθησης)
    5. βελτίωση της μνήμης
    6. εργασία που βασίζεται στους πόρους του φοιτητή
    7. πώς να ανακαλύψετε το δυναμικό των εγκεφάλων των μαθητών;
    8. πολυαισθητηριακή διδασκαλία
    9. εκπαιδεύσεις με οδηγίες σχετικά με το ποιοι θα χρησιμοποιήσουν τα αναπτυγμένα προϊόντα του έργου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι δωρεάν, εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα για το κοινό. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην επιλεγμένη εκπαίδευση ανά πάσα στιγμή και να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό. Η αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση δεν απαιτεί την παρουσία εξωτερικού εκπαιδευτή. Κάθε εκπαίδευση θα περιλαμβάνει μια θεωρητική εισαγωγή (με τη μορφή βίντεο, π.χ. τις μίνι διαλέξεις των ειδικών), παραδείγματα για την εφαρμογή αυτής της γνώσης στο έργο του καθηγητή και πρακτικές δραστηριότητες (ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κ.λπ.).
Το εκπαιδευτικό πακέτο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δασκάλων στο να παρέχουν προσαρμοσμένη στήριξη στους μαθητές, να διαμορφώσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών, να χρησιμοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας που είναι συνεπείς με τις γνωστικές δυνατότητες των σπουδαστών, να εμπλέξουν τους γονείς στην υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης των παιδιών τους. Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν δυνατότητες μεταφοράς και εκμετάλλευσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

%-YΧρόνια:%-zΜήνες:%-nΗμέρες:%-HΏρες: