Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów

Image module

Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów zawierać będzie krótkie szkolenia (czas trwania od 1 do 3 godzin) w formie e-learningu, w formie multimedialnej (filmy, szkice, ćwiczenia, otwarte zasoby edukacyjne, itd.) dotyczące najnowszych odkryć w dziedzinie neuronauki i neuropedagogiki. Zarówno oferta szkoleniowa jak i programy nauczania na uniwersytecie w tym zakresie są słabo rozwinięte. Dodatkowo nowinki z neuronauki często publikowane są w wyspecjalizowanych czasopismach naukowych, do których nauczyciele nie mają dostępu. Zmiana podejścia nauczycieli jest kluczowym elementem w procesie wsparcia rozwoju dzieci.

Pakiet składać się będzie z 10 krótkich programów szkoleniowych:

  1. Style nauczania
  2. Jak uczyć dzieci
  3. Najnowsze odkrycia w dziedzinie neuropedagogiki
  4. Dostosowanie metodyki nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów (uwzględniając style nauczania)
  5. Mnemonika
  6. Praca w oparciu o zasoby ucznia
  7. Jak wykorzystać potencjał mózgu uczniów?
  8. Nauczanie multisensoryczne
  9. Szkolenia instruktażowe z wykorzystania rezultatów projektu

Szkolenia będą bezpłatne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Nauczyciele będą mogli skorzystać z wybranego szkolenia w dowolnym czasie i uczyć się we własnym tempie.  Szkolenie wyklucza obecność trenera. Każde szkolenie zawierać będzie wstęp teoretyczny (w formie filmiku np. mini wykłady ekspertów), przykłady zastosowania wiedzy w zawodzie nauczyciela oraz ćwiczenia praktyczne (ćwiczenia, studia przypadków, zadania, itd.)

Pakiet pozwala dopasować wsparcie do potrzeb nauczycieli; dobrać metody pracy do potrzeb uczniów; korzystać z metod nauczania dopasowanych do potencjału uczniów; włączyć rodziców w edukację dzieci.

Wszystkie rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w innych krajach europejskich.

Czas pozostały do zakończenia projektu

%-YYears:%-zMonths:%-nDays:%-HHours: