Konsorcjum projektu składa się z 6 partnerów (instytucje publiczne, NGOs, MŚP) z Polski, Włoch, Rumunii, Cypru i Grecji.

partners
partners
Zobacz więcej…

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND z siedzibą w Lublinie

Fundacja „OIC Poland” jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

 

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'” jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, skierowanych do mieszkańców regionu, przede wszystkim w formie:

 

a) przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich.

b) usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników.

 

Strona internetowa: https://www.oic.lublin.pl/

partners
Zobacz więcej…

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting jest organizacją konsultingowo-szkoleniową działającą w obszarze zarządzania projektami, szkoleń i usług konsultingowych. Dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców, EUROSC zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji, w zakresie ich możliwości uczenia się przez całe życie, na Cyprze i za granicą.

Obecnie EUROSUCCESS oferuje szereg usług zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego Cypru. EUROSUCCESS aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych, poprzez dobrze ugruntowaną sieć partnerów zagranicznych, opartą na intensywnym doświadczeniu swojego założyciela.

EUROSUCCESS ma na celu ciągłe doskonalenie oferowanych przez siebie usług, jak również rozwój zespołu i działalności naukowej.

Eurosuccess jest obecnie zaangażowany w pięćdziesiąt pięć (55) programów „Uczenie się przez całe życie”, ERASMUS + i JUSTICE – w czterech z nich jako koordynator, jak również jest jednym z asesorów cypryjskiej NA i funduszy norweskich.

Jeśli chodzi o rozwój rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych (tradycyjne materiały szkoleniowe, rozwiązania e-learningowe i narzędzia ICT do oceny kompetencji/umiejętności, a także do celów rozwojowych takie jak gry online, symulacyjne, itd.), Eurosuccess Consulting posiada szerokie doświadczenie zdobyte w ramach inicjatyw unijnych i krajowych.

 

Strona internetowa: https://www.eurosc.eu/

partners
Zobacz więcej…

p-consulting.gr

p-consulting.gr jest nowoczesną i dynamiczną firmą dostarczająca usługi konsultingowe i badawcze. Siedziba firmy znajduje się w Patras, ale firma działa również w Grecji i w Europie świadcząc specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu, szkoleniowe, badawcze oraz wspierając działania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Firma jest aktywnym członkiem Europejskiego Forum Kształcenia i Szkolenia Technicznego i Zawodowego (EfVET).

Firma prowadzi głównie działania w następujących obszarach:

  • Doradztwo
  • Badania
  • Szkolenia
  • Zarządzanie projektami
  • Custom Application Engineering & tworzenie stron internetowych

 

Strona internetowa: https://p-consulting.gr

partners
Zobacz więcej…

DIMOTIKO SCHOLEIO AGIAS NAPAS ANTONI TSOKKOU

Dimotiko Scholeio Agias Napas –Antoni Tsokkou jest szkołą publiczną kształcącą dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zgodnie z krajowym planem nauczania oraz rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży Cypru. Szkoła liczy 330 uczniów, co czyni ją największa szkołą podstawową w rejonie Famagusty pod względem liczebności uczniów. Piękno szkoły tkwi w różnorodności, posiada ona 28 uczniów różnych narodowości, pochodzących z wielu krajów i religii, mówiących w 25 różnych językach oraz z różnymi potrzebami (dzieci imigrantów i uchodźców, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upośledzeniami, dzieci z problemami w nauce i/lub niepełnosprawnością intelektualną).

Obecnie w szkole zatrudnionych jest 29 nauczycieli: dyrektor, 3 zastępców dyrektora, 16 nauczycieli, 2 nauczycieli wychowania fizycznego, nauczyciel muzyki, nauczyciel projektowania i technologii, nauczyciel języka angielskiego, języka greckiego oraz 3 nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy entuzjastyczny zespół pedagogiczny dbający w równym stopniu o dobro wszystkich uczniów szkoły. Chcemy aby nasi uczniowie byli szczęśliwi, czuli się bezpiecznie w szkole oraz się uczyli.

Udział naszej szkoły w różnych projektach sprzyja rozwojowi kreatywności, innowacyjności, myślenia przedsiębiorczego, umiejętności i kompetencji pedagogicznych i uczenia się wszystkich zaangażowanych osób, pomagając nam w realizowaniu misji i celów szkoły.

 

Strona internetowa: http://dim-ag-napa-amm.schools.ac.cy/

partners
Zobacz więcej…

ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE

Patrizio Paoletti Foundation jest organizacją non-profit zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych w Paryskiej Prefekturze policji oraz w National Research Registry Office w Ministerstwie Edukacji, Uniwersytetów i Badań we Włoszech.

Organizacja korzysta z projektów edukacyjnych i rozwoju społecznego, programów dla szkół oraz programów nauczania, kampanii informacyjnych oraz informacji instytucjonalnej jako narzędzi do stymulowania rozwoju edukacyjnego mającego na celu poprawę warunków życia społeczeństwa.

Od momentu powstania w 2000r., Fundacja przeszkoliła ponad 2 800 specjalistów w zakresie edukacji i pracy społecznej, zarówno w kraju jak i za granicą, oraz przeprowadziła ponad 90 000 godzin badań we współpracy z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, włoskim Uniwersytetem w Padwie oraz Uniwersytetem Bar-Ilana w Izraelu.

 

Strona internetowa: https://www.fondazionepatriziopaoletti.it/

partners
Zobacz więcej…

Szkoła „Elena Doamna” została założona 1 stycznia 1854r. jako pierwsza szkoła w mieście Tecuci. W latach 1854-1948 funkcjonowała pod nazwą „Szkoła Nr 1 dla Dziewcząt”, jej patronką była Elena, żona pierwszego władcy Zjednoczonych Księstw Rumunii.   Od 1948 r. szkoła stała się szkołą mieszaną. Od 1962 r. szkoła funkcjonuje pod nazwą Elena Doamna. 21 maja każdego roku szkoła obchodzi swoje święto. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do prawdziwego życia, tak aby każdy miał szanse na znalezienie właściwego miejsca dla siebie zgodnie ze swoimi marzeniami, aspiracjami i zainteresowaniami. Szkoła liczy ponad 500 uczniów oraz 35 nauczycieli.

Uczestniczymy w wielu zawodach i wyniki osiągane przez naszych uczniów na olimpiadach i zawodach są bardzo wysokie: zdobywając medale i nagrody motywujemy uczniów do dawania z siebie wszystkiego. Szkoła uczestniczy w projekcie eTwinning, w który jest zaangażowanych ponad 300 uczniów. Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości oraz Europejską Odznakę Jakości. Każdego roku wygrywamy 5/6 Krajowych Odznak Jakości oraz 3/4 Europejskich Odznak Jakości. 2 nauczycieli naszej szkoły pełnią funkcję ambasadorów eTwinning, z których jeden wygrał 3 lata temu nagrodę europejską oraz nagrodę krajową w 2017 r. W kwietniu 2018r. staliśmy się szkołą eTwinning na kolejne 2 lata.  W naszej szkole działa również Amabasador Scientix który koordynuje nauczanie przedmiotów ścisłych oraz działania upowszechniające. Wszyscy nasi nauczyciele są pracowici, lubią swój zawód oraz uwielbiają dzieci. Oprócz projektów międzynarodowych, realizujemy projekty krajowe, regionalne, lokalne które czynią naszą szkołę wyjątkową z wyjątkową kadrą gotową do działania.

 

Website: http://www.edschool.ro/

Partnerzy projektu zostali wybrani w oparciu o następujące kryteria:
– specjalistyczna wiedza w tematyce projektu oraz dostępność niezbędnych zasobów eksperckich
– komplementarność partnerów projektu
– poprzednie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i współpracy
– dostęp do grup docelowych aby zapewnić szerokie upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu w UE i poza nią