Narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci

Image module

(w wieku 11-14 lat)

Wielowymiarowe narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci w wieku szkolnym (od 11 do 14 lat). Podstawy teoretyczne i założenia narzędzia O2 są takie same jak w przypadku narzędzia O1. Narzędzie diagnostyczne dostarczy uczniowi dokładnej informacji na temat preferowanego stylu uczenia się i procesów poznawczych tak aby dopasować metodykę nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Wyniki badania podpowiedzą nauczycielowi jak pracować z uczniem tak aby uwolnić jego potencjał oraz rozwinąć zdolności. W tym samym czasie, rodzice otrzymają informację jak wspierać rozwój poznawczy dziecka w procesie nauczania. Część narzędzia poświęcona identyfikacji stylu uczenia się będzie oparta na trzech koncepcjach przedstawionych w opisie narzędzia O1. Narzędzie będzie miało formę testu samooceny własnych funkcji poznawczych i preferowanego stylu uczenia się. Dodatkowo, narzędzie zawierać będzie szereg zadań do wykonania (zagadki logiczne, matematyczne, rebusy, labirynty, itd.). Narzędzie będzie obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane, tak aby sprostać wszystkim wymogom profesjonalnych testów psychologicznych określonym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Narzędzie wygeneruje automatyczną informację zwrotną na temat dominującego stylu uczenia się oraz zdolności poznawczych ucznia (np. koncentracja uwagi, pamięć krótkoterminowa i długoterminowa, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, analiza i synteza, myślenie logiczne, myślenie abstrakcyjne, myślenie przyczynowo skutkowe, myślenie przez analogię, spostrzegawczość). Wygenerowany raport zawierać będzie szereg wskazówek dla ucznia (jak uczyć się skutecznie) oraz rodziców i nauczycieli (jak pomóc dziecku w efektywnej nauce oraz wspierać je w rozwoju).

Do narzędzia dołączony będzie podręcznik zawierający opis procedury konstrukcji narzędzia, właściwości psychometryczne oraz praktyczne wskazówki jak przeprowadzić badanie narzędziem i odczytywać wyniki.

Narzędzie pozwoli na rzetelną i bezpłatną diagnozę procesów poznawczych i stylu uczenia się, bez konieczności zaangażowania specjalistów (psychologów, pedagogów). Narzędzie będzie dostępne online na komputerze, laptopie, smartphonie, również dla tych osób które na co dzień nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów. Zastosowanie narzędzia ma wpierać ucznia w procesie edukacyjnym w zakresie diagnozy i rozwoju jego zdolności poznawczych i umiejętności efektywnego uczenia się, oraz ma pozytywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości oraz skuteczności u dzieci i młodzieży. Narzędzie będzie wsparciem również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wypełnianiu obowiązków szkolnych, zapobiegając ich wypadnięciu z systemu edukacji i zmniejszając ryzyko wykluczenia społecznego.

Czas pozostały do zakończenia projektu

%-YYears:%-zMonths:%-nDays:%-HHours: