e-εργαλείο για τη διάγνωση των μορφών μάθησης και των γνωστικών διαδικασιών για μεγαλύτερα παιδιά

Image module

(από 11 έως 14 ετών)

Ένα πολυδιάστατο e-εργαλείο θα σχεδιαστεί για τη διάγνωση του προτιμώμενου τρόπου εκμάθησης και των γνωστικών διαδικασιών των παιδιών και των εφήβων σε σχολική ηλικία (11 έως 14 ετών). Η θεωρητική βάση και η υπόθεση του συγκεκριμένου εργαλείου είναι τα ίδια με αυτή του προηγούμενου εργαλείου. Το εργαλείο θα παρέχει σε έναν μαθητή ακριβή διάγνωση του προτιμώμενου τρόπου μάθησης και των γνωστικών διαδικασιών, προκειμένου να προσαρμοστεί η μεθοδολογία διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου μαθητή. Αυτή η διάγνωση θα ενημερώνει το δάσκαλο πώς να συνεργάζεται με έναν μαθητή για να φέρει στην επιφάνεια τις δυνατότητές του και να αναπτύξει τις ικανότητές του. Ταυτόχρονα, οι γονείς θα λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς θα στηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών τους στη διαδικασία μάθησης. Η ανάπτυξη του τμήματος του συγκεκριμένου εργαλείου που επικεντρώνεται στη διάγνωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα βασίζεται σε τρεις έννοιες που παρουσιάζονται στο τμήμα που αναφέρεται στο προηγούμενο εργαλείο.

Το εργαλείο θα έχει τη μορφή αυτοαξιολόγησης της δικής του γνωστικής λειτουργίας και του προτιμώμενου τρόπου μάθησης.

Επιπλέον, το εργαλείο θα περιλαμβάνει μια σειρά από εκτελεστικά καθήκοντα (λογικά παζλ, μαθηματικά, εικονογρίφους, λαβύρινθους κ.λπ.).

Πρόκειται για ένα τυποποιημένο εργαλείο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ψυχομετρική προσέγγιση, ώστε να είναι αντικειμενικό, τυποποιημένο, ακριβές, αξιόπιστο και κανονικοποιημένο εργαλείο για την ικανοποίηση όλων των όρων και απαιτήσεων για επαγγελματικές ψυχολογικές εξετάσεις που ορίζονται από το Εργαστήριο Ψυχολογικής Εξέτασης του Πολωνικού Όργανισμού Ψυχολογίας ή του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολογίας (APA). Το εργαλείο θα δημιουργήσει αυτόματα ανατροφοδότηση για το θέμα του κυρίαρχου τρόπου μάθησης και των γνωστικών ικανοτήτων του μαθητή (π.χ. εστίαση προσοχής, βραχυπρόθεσμη μνήμη, μακροχρόνια, χωρική φαντασία, δημιουργικότητα, ανάλυση και σύνθεση, λογική σκέψη, αφηρημένη σκέψη, και-επίδραση, σκέψης κατ ‘αναλογία, αντιληπτικότητα). Με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης, η παραγόμενη αναφορά θα περιέχει μια σειρά υποδείξεων για έναν μαθητή (πώς να μάθει αποτελεσματικά) και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (πώς να διδάξουν το παιδί αποτελεσματικά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξή του).

Το εργαλείο θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής, τις ψυχομετρικές ιδιότητές του και πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της δοκιμής και των αποτελεσμάτων της.

Το προτεινόμενο εργαλείο θα επιτρέψει μια αξιόπιστη και δωρεάν διάγνωση των γνωστικών διαδικασιών και μορφών μάθησης, χωρίς ειδική συμμετοχή (ψυχολόγου, εκπαιδευτικού). Η διάγνωση με ένα καινοτόμο εργαλείο θα είναι εύκολα διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου χωρίς φυσικά εμπόδια. Το εργαλείο εξαλείφει τα εμπόδια που σχετίζονται με την καθολική πρόσβαση των παιδιών και των νέων σε ειδικούς που πραγματοποιούν τη διάγνωση. Η δοκιμή θα είναι προσβάσιμη σε απευθείας σύνδεση μέσω υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή smartphone, αποτελώντας έτσι ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από επαγγελματικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η αυτόματα δημιουργούμενη αναφορά δίνει στα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με την ιδιαιτερότητα των γνωστικών διαδικασιών και των μορφών μάθησης καθώς και με τις προτεινόμενες οδηγίες για το πώς να συνεργαστείτε με ένα παιδί. Θα επιτρέψει σε έναν μαθητή να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς θα επιταχύνει τη μαθησιακή διαδικασία, θα βοηθήσει να ξεπεραστούν οι σχολικές αποτυχίες και θα επηρεάσει θετικά την αυτοεκτίμηση και την αυτο-αποτελεσματικότητα των παιδιών και των νέων. Το προτεινόμενο εργαλείο θα στήριζε επίσης τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο να εκπληρώσουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, και όχι να εγκαταλείψουν το εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

%-YΧρόνια:%-zΜήνες:%-nΗμέρες:%-HΏρες: