Preloader logo

Blog categories

Comments

Întâlnirea de formare din Italia

people working

Activitatea comună de instruire a personalului proiectului nostru s-a desfășurat cu succes la Roma (Italia), în perioada  25-29 octombrie. Activitatea a fost găzduită de Fondazione Patrizio Paoletti, partenerul nostru de proiect din Italia.

Instruirea s-a adresat profesorilor, formatorilor, psihologilor, educatorilor, experților în pedagogie și managerilor de proiect ai partenerilor proiectului. Profesioniști din Polonia, România, Italia, Cipru și Grecia au lucrat împreună timp de 5 zile și au discutat despre realizările și rezultatele proiectului.

Scopul și obiectivele instruirii.

Activitatea de formare a avut ca scop consolidarea grupului de participanți – formatori, a comunității profesorilor în ansamblu și a celor implicați în parteneriatul de proiect – prin creșterea profesionalismului și eficienței acestora în utilizarea rezultatelor dezvoltate și a metodologiilor aplicate.

Obiectivele instruirii noastre au fost:

  • să consolideze capacitatea profesorilor, educatorilor, formatorilor de proiect (cunoștințele, abilitățile, atitudinile, motivația, angajamentul necesare) de a lucra cu toate instrumentele de proiect realizate pentru dezvoltarea durabilă;
  • să îi pregătească pentru utilizarea realizărilor elaborate în cadrul proiectului în vederea testării pilot la nivel local/regional/național;
  • să îi pregătească pentru a utiliza și adapta rezultatele proiectului după încheierea proiectului, pentru a acționa ca multiplicatori ai cunoștințelor dobândite în perspectivă pe termen lung;
  • să îmbunătățească abilitățile de formare ale participanților;
  • să testeze versiunea preliminară a rezultatelor proiectului înainte de lansarea sesiunilor naționale de testare pilot.

meeting         meeting

Care au fost rezultatele?

Activitatea de formare a reunit o serie de profesori, formatori, experți etc din medii diferite și le-a permis să-și dezvolte competențele și abilitățile necesare pentru a transfera într-un mod auto-susținut abordările de formare pe baza produselor PRO-LEARN din fiecare țară parteneră.

Participanții la formare au constituit un grup divers de potențiali multiplicatori care vor transfera aceste cunoștințe altora, asigurând astfel sustenabilitatea proiectului. Formatorii instruiți au identificat ceea ce era cel mai relevant în regiunea lor pentru a efectua sesiuni pilot eficiente de testare a rezultatelor proiectelor în țările lor. În plus, participanții vor acționa ca multiplicatori ai proiectului la nivel internațional, regional, național și local, deoarece vor fi în măsură să transfere cunoștințele către comunitățile cu efect multiplicator.

Rămâneți cu noi și aflați mai multe despre activitățile noastre viitoare