Preloader logo

Blog categories

Comments

Szkolenie we Włoszech

Działanie szkoleniowe w ramach realizacji projektu odbyło się w Rzymie (Włochy) w dniach 25-29 października. Szkolenie zostało zorganizowane przez partnera projektu Fondazione Patrizio Paoletti.

Szkolenie było adresowane do nauczycieli, trenerów, psychologów, edukatorów, specjalistów w dziedzinie pedagogiki oraz specjalistów ds. projektów z krajów partnerskich. Specjaliści z Polski, Rumunii, Włoch, Cypru i Grecji pracowali wspólnie przez 5 dni omawiając rezultaty projektu i  kolejne działania.

Cele i założenia szkolenia

Szkolenie miało na celu wsparcie uczestników – trenerów, całej społeczności nauczycieli oraz osoby zaangażowane w realizację projektu – poprzez zwiększenie ich kompetencji i skuteczności w wykorzystywaniu opracowanych rezultatów i stosowanych metodologii.

Zakładane cele szkolenia:

  • Przeszkolenie nauczycieli, edukatorów, trenerów (przekazanie im niezbędnej wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, zaangażowania), aby mogli pracować, korzystając z powstałych narzędzi do zrównoważonego rozwoju;
  • Przygotowanie ich do wykorzystania rezultatów projektu w celu przeprowadzenia pilotażu na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym;
  • Przygotowanie ich do wykorzystywania i dostosowania rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu w celu szerzenia zdobytej wiedzy w długoterminowej perspektywie;
  • Zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia szkolenia wśród uczestników;
  • Przetestowanie wersji próbnej rezultatów projektu przed ich pilotażem.

       

Jakie były rezultaty szkolenia?

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele, trenerzy i specjaliści pochodzący z różnych środowisk edukacyjnych, co pomogło im rozwinąć kompetencje i umiejętności potrzebne do przekazania wiedzy, opierając się na rezultatach projektu PRO-LEARN w krajach partnerskich.

Uczestnicy szkolenia stanowili grupę osób odpowiedzialnych za przekazanie wiedzy innym w celu zapewnienia trwałości projektu. Wyszkoleni trenerzy zaznaczyli, co w ich krajach jest niezbędne do przeprowadzenia skutecznego pilotażu produktów projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu będą rozprzestrzeniać rezultaty projektu na arenie międzynarodowej, narodowej i lokalnej, przekazując wiedzę innym.

 Zostań z nami i dowiedz się więcej o naszych kolejnych działaniach!