Preloader logo

Blog categories

Comments

Dzieci i proces uczenia się

learning process featured

learning process featured

Jak uczniowie rozumieją proces uczenia się?

Każde dziecko jest inne, biorąc pod uwagę metody uczenia się, możliwości i zainteresowanie nauką. Coraz więcej uczniów przejawia niechciane zachowania oraz brak zainteresowania procesem uczenia się. Motywy różnią się w zależności od dziecka. Bardzo ważne jest jednak, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w procesie uczenia się i były związane ze środowiskiem szkoły. Nauczyciele są odpowiedzialni za wspieranie tego procesu i motywowanie uczniów do zdobywania nowej wiedzy.

learning process article

Jak bardzo ważna jest rola nauczycieli w procesie uczenia się dzieci?

Zadaniem nauczycieli jest motywowane uczniów do nauki. Nauczyciele borykają się z wieloma problemami podczas prób aktywizacji uczniów. Jednocześnie muszą motywować uczniów, którzy nie są zmotywowani jak i tych, o wysokich zdolnościach poznawczych. To sprawia, że zadanie jest tym bardziej trudne. Tradycyjne metody uczenia się niekiedy nie są skuteczne i blokują rozwój dzieci. Nauczyciele starają znaleźć nowe innowacyjne metody i narzędzia, aby wspierać dzieci w procesie uczenia się.

 

Założenia projektu PRO-LEARN

Celem projektu jest wspieranie procesu uczenia się i zdolności poznawczych dzieci, aby zwiększyć zdolności ich umysłu i zmaksymalizować potencjał poznawczy. Rezultatem projektu będzie opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wspomagania rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym  (6-14 lat), przy aktywnym udziale szkół, kadry pedagogicznej/specjalistów oraz  partnerów projektu z krajów partnerskich.

Rola nauczycieli jest niezwykle istotna dla aktywnego angażowania uczniów w process uczenia się.

Zostań z nami i dowiedz się więcej o naszych kolejnych działaniach!