Preloader logo

Blog categories

Comments

Narzędzie elektroniczne do diagnozowania stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci w wieku 11-14 lat

Partnerzy projektu PRO-LEARN zakończyli prace nad angielską wersją “Narzędzia elektronicznego do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci (w wieku 11-14 lat) – PRO-LEARN Teens”. Podstawy teoretyczne i założenia narzędzia O2 są takie same jak w przypadku narzędzia O1.

A dokładniej:

  • Narzędzie diagnostyczne dostarczy uczniowi dokładnej informacji na temat preferowanego stylu uczenia się i procesów poznawczych tak, aby dopasować metodykę nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • Wyniki badania podpowiedzą nauczycielowi jak pracować z uczniem tak, aby uwolnić jego potencjał oraz rozwinąć zdolności.
  • W tym samym czasie, rodzice otrzymają informację, jak wspierać rozwój poznawczy dziecka w procesie nauczania.

Narzędzie będzie miało formę testu samooceny własnych funkcji poznawczych i preferowanego stylu uczenia się. Dodatkowo, narzędzie zawierać będzie szereg zadań do wykonania (zagadki logiczne, matematyczne, rebusy, labirynty, itd.

teaching

Pilotaż narzędzia rozpocznie się w październiku 2021. Celem pilotażu jest:

  • Przetestowanie funkcjonalności narzędzia,
  • Zebranie danych potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji narzędzia,
  • Wybranie najistotniejszych elementów koniecznych do wystandaryzowania narzędzia,
  • Znormalizowanie narzędzia dla każdego kraju

W pilotażu weźmie udział 500 dzieci (w wieku od 11 do 14 lat) z Polski, Rumunii, Włoch, Grecji i Cypru.