Preloader logo

Blog categories

Comments

Ewaluacja Pakietu szkoleniowego dla nauczycieli i pedagogów

Obecnie trwa ewaluacja Pakietu szkoleniowego dla nauczycieli i pedagogów. Pakiet jest oceniany przez specjalistów z krajów partnerskich.

Pakiet szkoleniowy składa się z 10 krótkich programów szkoleniowych (od 1 do 3 godzin) dostępnych w formie e-learningu, w formie multimedialnej dotyczące najnowszych odkryć w dziedzinie neuronauki i neuropedagogiki (style uczenia się, jak nauczać dzieci, nauczanie multisensoryczne itp.).

Główne cele Pakietu Szkoleniowego to:

– dostarczenie nauczycielom wiedzy, aby mogli dostosować rodzaj wsparcia do dzieci;

– przekształcenie metodologii nauczania zgodnie z potrzebami uczniów;

– korzystanie z metod nauczania zgodnych z potencjałem poznawczym uczniów;

– zaangażowanie rodziców w edukację dzieci.

Pakiet dostarczy nauczycielom i pedagogom niezbędnej wiedzy, narzędzi oraz strategii do skutecznego wdrażania zmian w procesie nauczania i różnicowania metod nauczania w zależności od potrzeb uczniów.  Znajdują się w nim materiały do nauki i ćwiczenia w celu zastosowania zdobytej wiedzy podczas lekcji w klasie. Każda lekcja składa się z filmików wideo, materiałów do nauki i ćwiczeń.

Filmiki wideo prezentują treści ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego; materiały do nauki mają na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej konkretnych modeli teoretycznych i tematów, które mogą wspierać nauczycieli w ich pracy; ćwiczenia dają możliwość eksperymentowania z przedstawionymi pomysłami, zarówno w grupie jak i indywidualnie z każdym dzieckiem.