Preloader logo

Blog categories

Comments

Pilotaż Narzędzia elektronicznego do diagnozowania funkcji poznawczych – pierwsze rezultaty

news

news

Nasz zespół rozpoczął pilotaż elektronicznego Narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LEARN Kids (6-10 lat).

W pilotażu narzędzia weźmie udział 100 nauczycieli I 100 rodziców/opiekunów w każdym kraju objętym projektem w celu zebrania odpowiedniej ilości danych na temat funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci. W każdym kraju partnerzy zrekrutowali szkoły i osoby biorące udział w pilotażu narzędzia. Oto obecne rezultaty po pierwszym miesiącu od rozpoczęcia pilotażu:

195 nauczycieli oraz 223 rodziców z Polski, Cypru, Grecji, Włoch i Rumunii.

Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez nauczycieli i rodziców została podzielona na trzy sekcje:

  1. Dane na temat osoby przeprowadzającej badanie oraz badanego dziecka (wszelkie informacje są wykorzystywane wyłącznie przez zespół PRO-LEARN do przeprowadzenia badania)
  2. Ocena funkcji poznawczych
  3. Ocena stylów uczenia się.

Pilotaż będzie kontynuowany przez kolejne dwa miesiące w celu zebrania zakładanej ilości diagnoz.

about

Pilotaż narzędzia PRO-LEARN zakończy się w czerwcu 2021 r. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, kliknij w poniższy link:

https://cple-test.oic.lublin.pl/

Narzędzie pozwoli na wiarygodną i darmową diagnozę procesów poznawczych i stylów uczenia się, bez udziału specjalistów (psychologa, pedagoga), a także będzie wartościowym narzędziem do identyfikacji preferowanego stylu uczenia się dzieci. Diagnoza za pomocą tego innowacyjnego narzędzia będzie dostępna w Internecie, bez żadnych fizycznych przeszkód.