Preloader logo

Blog categories

Comments

Evaluarea setului de instrumente de formare pentru profesori și educatori

Evaluarea Setului de instrumente de formare pentru profesori și educatori este în curs de desfășurare în cursul acestei luni de către experții în domeniu.

Setul de instrumente de instruire este compus din 10 cursuri de formare online, pe termen scurt (1 până la 3 ore) disponibile într-o formă de e-learning, în formă multimedia axată pe cele mai recente descoperiri ale neuropedagogiei (stiluri de învățare, cum să-i înveți pe copii, predare multisenzorială etc.).

Principalele obiective ale setului de instrumente de instruire sunt:

– să ofere profesorilor cunoștințe cu privire adaptarea predării în vederea  sprijinului la elevi în mod individual;

– să modeleze metodologia de predare în funcție de nevoile elevilor;

– să se utilizeze metodele de predare care sunt coerente cu potențialul cognitiv al elevilor;

– să implice părinții în procesele de învățare ale copiilor lor.

Formarea va oferi profesorilor și formatorilor cunoștințele necesare și instrumentele și strategiile necesare pentru a implementa în mod eficient schimbările din procesul lor de predare, astfel încât să își diferențieze metodele în funcție de nevoile elevilor. Instruirea însoțește fiecare profesor în procesul de învățare prin furnizarea de cunoștințe, materiale de studiu și exerciții, în vederea aplicării cunoștințelor dobândite în clasă. Fiecare unitate include lecții video, materiale de studiu, exerciții.

Lecțiile video prezintă conținutul instruirii cu accent specific pe procesul educațional; materialul de studiu are ca scop asigurarea unei baze de cunoștințe privind modele și teme teoretice specifice care pot sprijini cadrele didactice în activitățile lor; exercițiile și sugestiile oferă o oportunitate de a experimenta ideile prezentate atât cu clasa, cât și individual.