Preloader logo

Blog categories

Comments

Pilotaż narzędzia elektronicznego do diagnozowania procesów poznawczych

pilot testing featured

pilot testing featured

Konsorcjum PRO-LEARN rozpoczęło pilotaż narzędzia O1 “Elektronicznego narzędzia do diagnozy procesów poznawczych młodszych dzieci (od 6 do 10 lat)”. Narzędzie pozwoli na rzetelną i bezpłatną diagnozę procesów poznawczych i stylu uczenia się, bez konieczności zaangażowania specjalistów (psychologów, pedagogów). Narzędzie do diagnozy będzie dostępne online, bez żadnych przeszkód. Narzędzie eliminuje barierę w dostępie do specjalistów wśród dzieci i młodzieży.

Test dostępny będzie na komputerze, laptopie, smartfonie, również dla tych osób, które na co dzień nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dodatkowo, narzędzie generować będzie automatyczny raport dla użytkownika, zawierający dokładną informację na temat procesów poznawczych, stylu nauczania oraz propozycją wytycznych dotyczących pracy z dziećmi. Stosowanie narzędzia pozwoli na lepsze funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym, gdyż pozwoli uzyskać przyśpieszenie procesu uczenia się, ograniczenie niepowodzeń szkolnych, oraz pozytywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości oraz poczucie własnej skuteczności u dzieci i młodzieży.

pilot testing image

Pilotaż ma na celu: przetestowanie funkcjonalności narzędzia, zebranie danych do psychometrycznej ewaluacji kwestionariusza, ostateczna selekcja elementów do wystandaryzowania narzędzia i stworzenia norm dla każdego kraju.

Pilotaż narzędzia obejmuje 100 nauczycieli oraz 100 rodziców/opiekunów z każdego kraju partnerskiego w celu zebrania danych na temat funkcji poznawczych i stylów uczenia się. Ze względu na młody wiek uczniów (odbiorców elektronicznego narzędzia diagnostycznego) oraz na ich zdolności poznawcze, test wypełniają rodzice lub nauczyciele na podstawie obserwacji i znajomości dziecka. Test jest w formie checklisty, został opracowany na podstawie powszechnie stosowanego w psychologii podejścia psychometrycznego, z zachowaniem założeń metodologicznych i statystycznych.

 

Konsorcjum rozpoczęło również prace nad IO3 – “Pakietem szkoleniowym dla nauczycieli i pedagogów”. Szkolenia będą bezpłatne i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Nauczyciele będą mogli skorzystać z wybranego szkolenia w dowolnym czasie i uczyć się we własnym tempie.  Szkolenie wyklucza obecność trenera. Każde szkolenie zawierać będzie wstęp teoretyczny (w formie filmiku np. mini wykłady ekspertów), przykłady zastosowania wiedzy w zawodzie nauczyciela oraz ćwiczenia praktyczne (ćwiczenia, studia przypadków, zadania, itd.).

Więcej informacji na temat projektu oraz pilotażu znajdziesz na naszych mediach społecznościowych.