Preloader logo

Blog categories

Comments

Przedstawiamy rezultaty projektu PRO-LEARN – wydarzenia upowszechniające

21 czerwca 2022 r. Szkoła podstawowa w Agia Napie (DAN-AT) i Eurosuccess Consulting zorganizowali wydarzenie upowszechniające w Agia Napie w celu zaprezentowania i promowania rezultatów projektu PRO-LEARN.

W wydarzeniu udział wziął major Agia Napy, Pan Christos Zannettou, inspektor oświaty, Pani Eleni Papanikola – reprezentująca Ministerstwo Edukacji, szkoły podstawowe, kurator oświaty – Pan Fotos Kikilos, dyrektorzy komitetu rodzicielskiego szkoły podstawowej i średniej z Famagusty, dyrektor stowarzyszenia nauczycieli z Famagusty, przedstawiciele stowarzyszeń nauczycieli i opiekunów, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat celu projektu, konsorcjum oraz rezultatów projektu, sprawdzić i przetestować narzędzia diagnostyczne na swoich tabletach lub telefonach, przejrzeć platformę szkoleniową dla nauczycieli oraz ćwiczenia zawarte w zestawie narzędzi edukacyjnych dla uczniów. Podczas spotkania dyskutowano na temat różnych kwestii dotyczących tworzenia i testowania opracowanych produktów oraz sposobów na ich ulepszenie, aby mogły być szerzej wykorzystywane w przyszłości.Cel projektu i jego rezultaty:

Celem projektu PRO-LEARN było wspieranie procesu uczenia się i zdolności poznawczych dzieci poprzez holistyczne podejście oraz innowacyjne metody.
W szczególności, poprzez opracowane rezultaty projektu, celem było zdiagnozowanie i wspieranie zdolności poznawczych i stylów uczenia się dzieci w wieku 6-14 lat.

Aby osiągnąć cel, opracowano 4 produkty (dwa narzędzia diagnostyczne i dwa narzędzia szkoleniowe/praktyczne):
⮚ Produkt 1 – Narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych młodszych dzieci (w wieku 6-10 lat)
⮚Produkt 2 – Narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci (w wieku 11-14 lat)
⮚Produkt 3 – Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów na temat neuropedagogiki; szkolenie certyfikowane przez włoską fundację Patrizio Paoletti Foundation
⮚Produkt 4 – Zestaw narzędzi edukacyjnych dla uczniów w wieku 6-7, 8-10, 11-14 lat

W skład konsorcjum projektu wchodzi 6 organizacji publicznych i prywatnych z 5 krajów: Fundacja OIC Poland – Polska (Koordynator projektu), Eurosuccess Consulting – Cypr, Ayia Napa Primary School – Antonis Tsokkou – Cypr, P-Consulting – Grecja, Fundacja Patrizio Paoletti – Włochy, Elena Doamna School – Rumunia